Biorezonans

NA CZYM POLEGA BIOREZONANS ?

Biorezonans - to zjawisko pochłaniania przez układ odbiorczy jakim jest żywy organizm, energii o ściśle określonej częstotliwości, która jest częstotliwością rezonansową z daną substancją.
Podstawą zjawiska biorezonansu jest rezonans elektromagnetyczny, stosowany powszechnie  w elektronice i telekomunikacji.
Organizm człowieka emituje określone częstotliwości.
Jeżeli przez ciało człowieka przepuści się prąd o częstotliwości, która rezonuje w jego ciele, energia tego prądu zostanie wchłonięta.
Prąd, który organizm wchłania jest znacznie mniejszy niż prąd, który nie rezonuje z danym organizmem.
Organizm człowieka generuje energię o wysokiej częstotliwości.
Pasmo częstotliwości drgań naszego ciała mieści się w przedziale od 1.562.000 Hz do 9.457.000 Hz
(Hz - Herców, czyli drgań w ciągu sekundy, 1000 Hz to 1 kHz)
Organizm człowieka jest samoregulującym się systemem energetycznym.
Każda komórka ma określoną częstotliwość energetyczną.
Wzajemne oddziaływanie fal elektromagnetycznych w organiźmie stanowi podstawę wszelkich procesów życiowych.
Fale elektromagnetyczne stymulują : przemianę materii, odnowę biologiczną mezenchymy, komórek, struktury tkanki, naczyń limfatycznych, krwionośnych, aktywność układu nerwowego, hormonalnego, mięśniowo - szkieletowego.
Biorezonas polega na wprowadzeniu do organizmu fal elektromagnrtycznych z którymi struktury organizmu wchodzą w rezonans.
Stosowanie rezonansu w profilaktyce zdrowotnej, polega na prawidłowym dostosowaniu częstotliwości fal elektromagnetycznych tak, aby wzmacniać prawidłową częstotliwość drgań organizmu, a osłabiać drgania patologiczne.
Martwe mikroorganizmy również emitują  pasmo fal elektromagnetycznych, dlatego zjawisko biorezonansu nie jest wyłącznie domeną świata ożywionego.
Ponieważ wszystkie struktury biologiczne mają swoją indywidualną częstotliwość drgań/fal, 
 działanie biorezonansowe skierowane jest na neutralizację patologicznych drgań w zaburzonym polu elektromagnetycznym normalnej fizjologi człowieka.CERTYFIKAT
Uzyskany przez Elzbietę Madejską
Potwierdzający ukończenie szkolenia w zakresie zasad stosowania biorezonansu elektromagnetycznego i jego wykorzystania w praktyce


Szkolenie w zakresie stosowania biorezonansu elektromagnetycznego prowadziła Doktor Nauk Medycznych - pani Helena Sirakowska, która posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu diagnostyki biorezonansowej, praktykując w Klinice Medycyny Integracyjnej w Kijowie.
Tematem szkolenia były :
1. Zasady działania i stosowania biorezonansu.
2. Urządzenia stosowane w diagnostyce biorezonansowej.
3. Diagnostyka w terapii biorezonansowej.
4. Biorezonans aktywny i pasywny w terapii schorzeń ostrych i przewlekłych - chronicznych.
5. Jonizacja powietrza i wody - znaczenie w terapii biorezonansowej.
6. Znaczenie informacji energetycznej w procesie zapisywania leku informacyjnego.
CO TO JEST TERAPIA BIOREZONANSOWA ?

Jest to terapia polegająca na zastosowaniu generatora fal elektromagnetycznych o częstotliwościach drgań odpowiadających czestotliwościom patologicznych mikroorganizmów występujących w organiźmie człowieka, takich jak: pasożyty, grzyby, pleśnie, bakterie, wirusy, roztocza, toksyny...
Podstawa elektronicznej metody zwalczania chorób i patogenów za pomocą emitowania pasma fal elektromagnetycznych o określonej częstotliwości  - polega na tym, że zakres częstotliwości patogenów nie pokrywa się z częstotliwościami emitowanymi przez organizm człowieka.
Co więcej, znacznie się od niego różni: pasmo częstotliwości drgań patogenów mieści się w przedziale 32 - 900 kHz
( wg. danych z opracowań naukowych doktor Huldy Clark )
Możemy więc za pomocą zmiennego napięcia elektrycznego o częstotliwościach pasma charakterystycznych dla danego patogenu - uszkadzać jego strukturę  i tym samym eliminować jego aktywność  - pasożytującą i wyniszczającą nasz organizm.
Obecne w organiźmie pasożyty, bakterie i wirusy są przyczyną wszelkiego rodzaju infekcji, ale również przez lata chronicznych dolegliwości, wrosły się w tkanki i żyją w stanie symbiozy z tkankowymi strukturami poszczególnych organów osłabiając ich funkcję fizjologiczne.
Stosując terapię biorezonanem, oddziaływujemy częstotliwosciami drgań, które zakłócają i tłumią metaboliczną aktywność patogenów.
Biorezonans to terapia polem elektromagnetycznym o amplitudzie drgań idealnie dopasowanych do potrzeb organizmu.
Przez organizm przepływa energia stała o sile 12,5 mikroampera, napięciu 5 woltów.
Takie napięcie nie zmienia napięcia prądu komórek organizmu człowieka.
Dla porównania: energia prądu zasilająca instalacje elektryczną naszych mieszkań wynosi 50 amper.
Badania mikrobiologiczne wykazują skuteczność usuwania pasożytów i mikrobów w ludzkim organiźmie za pomocą prądu o niskiej częstotliwości.
Częstotliwość ta jest zabójcza dla pasożytów, natomiast w pełni bezpieczna dla ludzkich komórek.


PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE TERAPII BIOREZONANSOWEJ

W ostatnim czasie na skutek narastającego globalnego skażenia oraz spożywania wysoko przetworzonych, rafinowanych produktów pokarmowych ( pozbawionych żywej informacji ) drastycznie spada odporność organizmu człowieka jako samodzielnego biosystemu.
Z tych to powodów inwazja patogennych mikroorganizmów z niespotykaną wcześniej intensywnością zasiedla organizm człowieka.
Aby odzyskać odporność i zdrowie, należy wyeliminować z organizmu wszelkie zanieczyszczenia.
Działanie na organizm człowieka prądu o niskiej częstotliwości powoduje niszczenie wirusów, bakterii, pasożytów, grzybów, pleśni, roztoczy...
Po określeniu częstotliwości danego patogenu, wiemy jakie częstotliwości zastosować, aby patogeny przestały emitować własne sygnały.
Brak emisji widma elektromagnetycznego na częstotliwościach patogenów jest wynikiem skuteczności zastosowania terapii.
Podczas terapii biorezonansowej bezwzględnie należy stosować program detoksykacji i dehelmintyzacji

DLACZEGO ?

Wirusy infekują większe pasożyty np. obleńce, tasiemce i dopóki nie zlikwiduje się pasożyta, który w tym przypadku jest nosicielem wirusa, wirusem tym pasożyt infekuje ponownie organizm nosiciela pasożyta.
Biorezonans nie działa na mikroorganizmy osłonięte, które występują w żołądku i jelitach, błona śluzowa jelit stanowi barierę dla drgań elektromagnetycznych, prąd biegnie po ściankach jelit nie wnikając do środka.
Również zanieczyszczenia tkanek - śluzem, cholesterolem, bilirubiną, cystami - stanowią osłonę dla pasożytów, które w tych formach osłon chronią się przed działaniem fal elektromagnetycznych.
Uszkodzone pasożyty umierają powolną śmiercią bez szansy uzdrowienia, natomiast  uśmiercone pasożyty ze swoich ciał uwalniają wcześniej nimi zainfekowane wirusy i bakterie.
Uwolnione z ciał pasożytów wirusy i infekcje zaczynają ponownie się namnażać, a patologiczne białko z ciał zabitych pasożytów stanowi patologiczny budulec dla nowej komórki.
I tak koło autotoksykacji się zamyka.
Jest to bardzo niebezpieczny moment w którym następuje wewnętrzne samozatrucie organizmu.
Aby temu zapobiec i nie dopuścić do jakiejkolwiek formy autotoksykacji - w czasie terapii oczyszczania, należy jednocześnie stosować wszystkie trzy metody oczyszczania: detoksykacje, dehelmintyzacje i biorezonans.
Biorezonans sam w sobie nie prowadzi do całkowitego oczyszczenia i uzdrowienia, gdyż w zanieczyszczonym organiźmie nagromadziło się wiele form osłonowych, blokujących jego działanie. Natomiast kompleksowe zabiegi z jednoczesnym działaniem biorezonansu, środków odtruwających i przeciwpasożytniczych oraz natychmiastowe wydalanie z organizmu uszkodzonych patogenów jak i ich toksyn, daje możliwość skutecznego oczyszczenia i uzdrowienia. Jednocześnie każdy z nas ma swoje utrwalone nawyki życiowe, które jeżeli nie zostaną skorygowane spowodują ponowne, często wzmożone infekcje.
Kompletny program oczyszczania organizmu daje szanse na  trwały proces powrotu do zdrowia, dlatego, że uczy nas metody postępowania.