Elektryfikacja krwi

Elektryfikacja krwi polega na zastosowaniu za pomocą specjalnych nadgarstkowych elektrod - prądów o niskiej częstotliwości, zaaplikowanych na aortach nadgarstkowych.
Skutkiem takiej czynności jest usunięcie z krwi i narządów człowieka chorobotwórczych drobnoustrojów.
Zabieg ten ukierunkowany jest przede wszystkim na pasożyty krwi i jej regeneracje.
Wynalazcą tej metody był doktor Bob Beck. 
Odkrył on fakt, że  nie ma potrzeby pobierać krwi od pacjenta w celu poddania jej elektryfikacji - oczyszczaniu.
Wystarczy, że w miejsce aort przyłożymy elektrody.
Efekt jaki uzyskamy okazuje się skuteczniejszy i bezpieczniejszy, bez ryzyka przeniesienia jakiejkolwiek infekcji. Elektryfikacja krwi połączona jest zawsze z przyjmowaniem srebra koloidalnego, jako naturalnego antybiotyka, który działając na jelita - gdzie prąd nie ma dostępu - zapobiega reinfekcji i zwiększa wielokrotnie efektywność terapii.