Nota prawna

Informacje zawarte na stronie www.znatura.pl oraz charakterystyka zastosowania urządzeń do biorezonansu elektomagnetycznego mają charakter edukacyjny, a nie konsultacyjno - terapeutyczny. Informacje zawarte na stronie www.znatura.pl nie stanowią porady lekarskiej.
Autor dołożył wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronie www.znatura.pl  były rzetelne i zgodne z aktualnymi publikacjami na ten temat w literaturze popularnej jak i naukowej.
Jednak zastosowanie urządzeń i środków: ziół, nasion oraz ich wyciągów, owoców, mieszanek przypraw wymienionych na stronie www.znatura.pl odbywać się może jedynie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem - zgodnie z obowiazującym prawem.
Wszystkie informacje zawarte na tej stronie maja charakter wyłącznie informacyjny i mogą służyc w celach edukacyjnych.
Dlatego ponownie powtarzam, że zgodnie z obowiazującym prawem - treść tej strony pod żadnym pozorem nie może zastąpić opinii pracownika służby zdrowia.


Osoby, które zgłaszają chęć uczestniczenia w treningu oczyszczania organizmu i wątroby, proszone są o złożenie oświadczenia o następującej treści;                                                                                      OŚWIADCZENIE


Ja niżej podpisana/y.......................................................................................zamieszkała/y w ................................................................................
                                                      /imię i nazwisko/

.......................................................................................................................................................................................................................................

urodzona/y data........................................................ oświadczam, że dobrowolnie zgłosiłam/em się na trening oczyszczania organizmu i wątroby

prowadzony przez panią Elżbietę Madejską.
Mam pełna świadomość co do zakresu, tematyki i rodzaju metod programowych stosowanych przez osobę prowadzącą.
Oświadczam, że korzystam z zalecanej metody oczyszczania organizmu i wątroby z własnej woli i na własną odpowiedzialność.

Poniżej informuję o aktualnie rozpoznanych i przebytych chorobach i zabiegach:
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
Inne uwagi i uwarunkowania.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................

                       


      .......................................................................................                                  .............................................................................................

                       /miejscowość i data/                                                                             /czytelny podpis uczestnika/


Comments