O Eli

Ela Madejska - to ja :)  
Kiedy w 1991 roku zakończyłam aktywność zawodową w biznesie, jako ekonomista, socjolog, zainteresowałam się psychologia alternatywną, ponieważ nie po drodze było mi z parapsychologią.
W maju 1993 roku z panią Marią Brachacką - Mrełową, psychologiem, socjologiem - specjalistę w zakresie rozwoju osobistego zasobów ludzkich, rozpoczęłam intensywne szkolenia oraz badania polegające na continuum reakcji psychofizycznych jednostki w sytuacjach nietypowych. Opracowałyśmy model teoretycznych zależności w celu przeprowadzenia doświadczeń, jak sytuacje rzeczywiste wpływają na zachowanie jednostki.
Owocem naszej wspólnej pracy jest opracowanie empirycznego/testującego modelu zachowania jednostki na wszystkich poziomach jej aktywności.

Osobiście świadomą pracę z ciałem, emocjami i oddechem rozpoczęłam w 1993 roku. Przez pierwszą sesje oddechową zwaną „rebirthingiem” przeprowadził mnie Jerzy Sikora - jeden ze współzałożycieli Fundacji Rebirthing – Poland, która wtedy rozpoczęła swoją działalność w Polsce, propagując idee twórcy rebirthingu Leonarda Orra.
Od tamtej pory jestem zafascynowana efektami procesów oczyszczania z wszelkiego rodzaju toksyn (chemicznych i psychicznych) - tkanek, kości, organów i naczyń mojego ciała.
Skuteczność  technik oddechowych pobudziła moją ciekawość w kierunku różnorodnych sposobów oczyszczania organizmu z wszelkich zanieczyszczeń, blokad i frustracji.

20 lutego 1998 roku otrzymałam inicjacje nauczyciela - trenera, oznaczone symbolem XLPBa - tradycji Narayan.

Na przełomie wieku pracowałam nad metodą mindmappingu Tony Buzana, jako jednej z możliwości szkolenia dzieci i młodzieży w płynnym i spontanicznym przyswajaniu wiedzy na zasadzie korelacji myśli, a nie biernego, pamięciowego "wkuwania". Wynikiem tej pracy jest model mapy umysłu.

Mapa umysłu daje możliwość alternatywnego wglądu w umysł - jako narzędzia do pojmowania i konstruowania otaczającej nas rzeczywistości.
Jest ona także alternatywnym spojrzeniem człowieka cywilizacji Zachodu, na temat - religii, mistyki i tradycji szeroko rozumianej kultury Wschodu.

W 2003 roku rozpoczęłam samodzielną praktykę nad programami oczyszczania organizmu z wszelkich zanieczyszczeń.

Wynikiem mojej dotychczasowej pracy i doświadczeń życiowych jest konkluzja, iż świadomość nie może swobodnie ewoluować w zanieczyszczonym ciele i umyśle.

Dlatego w swoim siedlisku na mazurach stworzyłam - coś na kształt przestrzeni agroturystycznej, w której pobyt sprzyja oczyszczaniu ciała i umysł.

Moje metody pracy - są ciągle udoskonalone i rozwijają się w kierunku najnowszych światowych osiągnięć w tej dziedzinie.